služby poskytované v rámci vyššej formy správy?

Ide o manažment krátkodobého prenájmu nehnuteľností ubytovacieho typu, resp. komplexná starostlivosť o prevádzku objektu, počnúc marketingom, propagáciou, až po ubytovanie hostí, resp. nájomníkov. Zahŕňame sem najmä tieto vybrané činnosti:

Marketing a propagácia projektu

- logotypy a design manual projektu

- webová prezentácia projektu

- účty na sociálnych sietach ako Facebook a Instagram

- registrácia a podpora pre Google.com, PPC reklama projektu

Zabezpečenie a manažment rezervácií pobytov

- komplexné zabezpečenie obsadzovania objektu

- rezervačný systém

- call centrum

- prezentácia na ubytovacích portáloch ako Megaubytovanie.sk, Booking.com, Hauzi.sk a ďalšie

Zabezpečenie prevádzky a údržby objektov

- komplexné zabezpečenie prevádzky a chodu objektu

- zabezpečenie technickej prevádzky(kúrenie, dodávky vody, dodávky elektriky...)

- zabezpečenie každodennej údržby objektu(drobné, aj väčšie opravy...)

- zabezpečenie a údržba vonkajších parkovacích, okrasných a úžitkových plôch(kosenie, odpratávanie snehu..)

Zabezpečenie upratovania a čistenia objektov

- komplexné zabezpečenie pravidelného upratovania objektu po návštevníkoch

- hĺbkové čistenie a tepovanie niekoľkokrát ročne

- zabezpečenie prania a bielenia posteľného prádla a uterákov

Personálne zabezpečenie potrieb projektu

- personálne zabezpečenie call centra a administratívy

- personálne zabezpečenie technickej správy a údržby

- personálne zabezpečenie čistiacich a upratovacích služieb

- personálne zabezpečenie marketingových činností

Administratívne, právne a ekonomické zabezpečenie projektu