náš tím


Ing. Peter Smatana

marketingový a projektový manažér a CEO firmy


Ing. Miroslav Smatana

hlavný investičný konzultant, stavebný dozor, znalec


JUDr. Boris Kubovič

právny servis a facility manažér


Patrik Šťastný

technická správa, inžiniering a personalistika


Božena Kuricová

administratíva a call centrum